Kompozitori čija dela rado sviram

ŠOPEN
više

Bio je prvi zapadni kompozitor koji je u klasičnu muziku uneo elemente slovenske muzike...

LIST
više

Žene su ludovale za njim i čuvele njegove maramice i rukavice kao suvenire...

BETOVEN
više

Betovenova pijanistička tehnika bile je revolucionarna za ono doba...

MOCART
više

Mozart je predstavljen kao „čudo od deteta”. Tada mu je bilo samo šest godina...

Nikola Vučičević

BLOG O MUZICI

Podela muzike

Muzika se može podeliti i klasifikovati u više kategorija i podkategorija. Podela osnovnih kategorija u muzici vrši se uglavnom na sledeći način

1. Prema sredstvu i načinu na koji se muzika izvodi razlikujemo:
 • vokalnu i 
 • instrumentalnu muziku

2. Prema sadržaju muzičke kompozicije razlikujemo:
 • programsku i 
 • apsolutnu (slobodnu) muziku

3. Prema muzičkim žanrovima na:

                          → Klasičnu muziku      → Džez muziku
                          → Zabavnu muziku      → Bluz muziku
                          → Narodnu muziku      → Pop muziku
                          → Folk muziku              → Rok muziku
                          → Džez muziku              → Fank muziku


4. Prema istorijskim epohama muzika se deli na sledeća razdoblja:
 • Antika - (1500. p.n.e. - 476. a.d.)
 • Srednji vek - (476. – 1400.)
 • Renesansa - (1400. – 1600.)
 • Barok - (1600. – 1750.)
 • Klasicizam - (1730. – 1827.)
 • Romantizam - (1815. – 1910.)
 • Impresionizam - (1860. – 1960.)
 • Savremena muzika - (20. vek i 21. vek)

5. Prema religijskoj osnovi muzika se deli na:
 • Liturgijsku
 • Profanu muziku

6. Prema načinu izvođenja vrši se podela na:
 • Scensko izvođenje (uživo)
 • Snimljeno izvođenje kao reprodukcija muzike preko muzičkih medija i elektronskih uređaja za reprodukciju slike i zvuka (gramofon, kasetofon, radio TV, video, CD i sl.).